Trò Chơi Đặc Vụ – Agent Game ()


 

Một sĩ quan CIA nhận thấy mình là mục tiêu của một hoạt động điều tra sau khi bị làm vật tế thần cho cái chết của một đối tượng thẩm vấn.

Mở rộng
[X]
[X]