Bạn Có Thể Sống Mãi – You Can Live Forever ()


 

Khi thiếu niên đồng tính nữ Jaime được gửi đến sống trong một cộng đồng Nhân chứng Giê-hô-va, cô ấy đã phải lòng một cô gái sùng đạo Nhân chứng và cả hai bắt đầu một cuộc tình căng thẳng với hậu quả sẽ định hình lại phần đời còn lại của họ.

Mở rộng
[X]
[X]