Tiếng Khóc Thầm Lặng – Unsilenced ()


 

Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động một cuộc đàn áp tàn bạo đối với 100 triệu công dân, một phóng viên Mỹ đầy khó khăn và một nhóm sinh viên vô tội đã liều lĩnh mọi thứ để vạch trần những tuyên truyền chết người và đấu tranh cho tự do.

Mở rộng
[X]
[X]