Trận Lụt Thiên Niên Kỷ (Phần 1) – High Water (Season 1) ()


 

Năm 1997, các nhà khoa học và quan chức chính quyền địa phương ở Wrocław đối mặt với những quyết định sinh tử khi một trận lụt khủng khiếp đe dọa thành phố.

Mở rộng
[X]
[X]