Cuộc Trỗi Dậy – Rise Roar Revolt (RRR) ()


 

Một câu chuyện hư cấu về hai nhà cách mạng huyền thoại và cuộc hành trình xa nhà của họ trước khi họ bắt đầu chiến đấu cho đất nước của mình vào năm 1920.

Mở rộng
[X]
[X]