Đứa Con Của Người Điếc – CODA ()


 

Là một CODA (Con của Người lớn Điếc) Ruby là người khiếm thính duy nhất trong gia đình bị điếc của cô. Khi công việc kinh doanh đánh bắt cá của gia đình bị đe dọa, Ruby thấy mình bị giằng xé giữa việc theo đuổi tình yêu âm nhạc và nỗi sợ bị cha mẹ bỏ rơi.

Mở rộng
[X]
[X]