Đầu Đảng Giang Hồ 3: Bước Đường Cùng – Gatao 3: The Last Stray ()


 

Gatao: The Last Stray là một bộ phim xã hội đen Đài Loan do Jiang Ruizhi viết kịch bản và đạo diễn. Câu chuyện diễn ra 6 năm trước “Gatao 2: Rise of the King”, và nó chủ yếu là tiểu sử về câu chuyện của Ah Qing

Mở rộng
[X]
[X]