Cuộc Chiến Ở Atlantis – Atlantis ()


 

Một người lính bị PTSD kết bạn với một tình nguyện viên trẻ tuổi với hy vọng khôi phục năng lượng hòa bình cho một xã hội bị chiến tranh tàn phá.

Mở rộng
[X]
[X]