Đặc Vụ Vô Hình – The Gray Man ()


 

Khi đặc vụ lành nghề nhất của CIA – người mà danh tính thực sự không ai biết đến vô tình tiết lộ bí mật của cơ quan đen tối, một đồng nghiệp cũ bị bệnh tâm thần đặt một khoản tiền thưởng lên đầu anh ta, bắt đầu một cuộc truy lùng toàn cầu bởi các sát thủ quốc tế.

Mở rộng
[X]
[X]