Cici – Cici ()


 

Một gia đình di cư đến thành phố sau một mất mát bi thảm. Khi họ đoàn tụ tại quê nhà 30 năm sau, những cảm xúc bị chôn vùi và những bí mật đau đớn lại trỗi dậy.

Mở rộng
[X]
[X]