Trần Duyên Bất Thần Sơn – Legend of BuShenshan ()


 

Vào cuối tháng 9 năm 1975, một trường Công giáo nổi tiếng ở Rome dành cho các nam sinh thuộc tầng lớp trung lưu thượng lưu được che chở đã bị tấn công trong cái được gọi là Thảm sát Circeo. Bộ phim xem xét những gì gây ra bạo lực.

Mở rộng
[X]
[X]