Bỗng Dưng Thành Tổng Thống (Phần 1) – Represent (Season 1) ()


 

Một người hướng dẫn tại trung tâm thanh niên ở vùng ngoại ô của Paris trở thành ứng viên trong cuộc bầu cử tổng thống. Nhưng liệu Pháp đã thực sự sẵn sàng cho tổng thống da đen?

Mở rộng
[X]
[X]