Cố Gắng (Phần 3) – Trying (Season 3) ()


 

Tất cả những gì Jason và Nikki muốn là một đứa trẻ, nhưng đó là thứ mà họ không thể có. Vì vậy, họ quyết định nhận con nuôi. Với những người bạn bị rối loạn chức năng, gia đình vặn thừng và cuộc sống hỗn loạn liệu hội đồng nhận con nuôi có nghĩ rằng họ đã sẵn sàng để trở thành cha mẹ?

Mở rộng
[X]
[X]