Lockwood và Đồng sự (Phần 1) – Lockwood & Co (Season 1) ()


 

Trong thế giới bị lũ ma quấy phá, ba cô cậu tuổi teen bắt tay trong vai trò chuyên gia điều tra siêu linh, mạo hiểm mọi nguồn lực dù nhỏ nhất để lật mở một âm mưu hiểm ác.

Mở rộng
[X]
[X]