Willow (Phần 1) – Willow (Season 1) ()


 

20 năm sau khi đánh bại nữ hoàng độc ác Bavmorda, thầy phù thủy Willow Ufgood dẫn đầu một nhóm những kẻ lạc loài trong một nhiệm vụ giải cứu nguy hiểm vào một nơi chưa biết.

Mở rộng
[X]
[X]