Tuổi Trẻ Nổi Loạn (Phần 1) – Rebelde (Season 1) ()


 

Khi Trường Ưu tú bắt đầu vào học kỳ mới, một kẻ thù quen thuộc – hội kín có tên The Lodge – đe dọa phá tan hy vọng âm nhạc của những học sinh năm nhất.

Mở rộng
[X]
[X]