Vanitas no Carte – The Case Study of Vanitas – Vanitas no Shuki, Memoir of Vanitas ()


 

Tại một thời điểm cuối thế kỷ XIX ở Paris, bị vây quanh bởi ma cà rồng.… Vanitas là ai? Và những bí mật mà anh đang nắm giữ?

Mở rộng
[X]
[X]