Tiếng Nói Của Phụ Nữ – Women Talking ()


 

Không làm gì cả. Ở lại và chiến đấu. Hoặc bỏ đi. Vào năm 2010, những người phụ nữ của một cộng đồng tôn giáo bị cô lập đã vật lộn để dung hòa thực tế tàn khốc với đức tin của họ.

Mở rộng
[X]
[X]