Cánh Cổng Tội Ác – The Gateway ()


 

Một nhân viên xã hội được giao nhiệm vụ chăm sóc con gái của một bà mẹ đơn thân đã can thiệp khi người cha trở về từ nhà tù và dụ họ vào cuộc sống phạm tội.

Mở rộng
[X]
[X]