Bộ Binh 8 – Section 8 ()


 

Sau khi báo thù cho gia đình bị sát hại, một cựu quân nhân đã ra tù và được một cơ quan chính phủ bí mật tuyển dụng.

Mở rộng
[X]
[X]