Tiếng Gõ Ở Căn Nhà Gỗ – Knock at the Cabin ()


 

Trong khi đi nghỉ, một cô gái và cha mẹ cô bị bắt làm con tin bởi những kẻ lạ mặt có vũ trang, những kẻ này yêu cầu gia đình phải đưa ra lựa chọn để ngăn chặn ngày tận thế.

Mở rộng
[X]
[X]