Hành Trình Tự Do – Emancipation ()


 

Một nô lệ bỏ trốn vượt qua đầm lầy ở Louisiana trên một hành trình quanh co để thoát khỏi những người chủ đồn điền suýt giết chết anh ta.

Mở rộng
[X]
[X]