Thor: Thần Sấm – Thor: God of Thunder ()


 

Người chú phản diện của Thor là Loki đã trốn thoát khỏi Asgard để tìm kiếm Yggdrasil – Cây của Chín Cõi. Cây nắm giữ sức mạnh của Vũ trụ và ẩn mình trên Trái đất. Với sự giúp đỡ của thần sói khổng lồ Fenrir, Loki lên kế hoạch phá hủy cái cây và trồng lại nó theo hình ảnh của mình, trao cho anh ta quyền thống trị trên tất cả. Bây giờ Thor phải theo Loki đến Trái đất để tiến hành một trận chiến hoành tráng sẽ giữ hai thế giới cân bằng.

Mở rộng
[X]
[X]