Lời Đề Nghị – The Offering ()


 

Một gia đình đang vật lộn với mất mát thấy mình bị phó mặc cho một con quỷ cổ xưa đang cố gắng tiêu diệt họ từ bên trong.

Mở rộng
[X]
[X]