Thị Trấn Ổ Chuột (Phần 1) – Shanty Town (Season 1) ()


 

Một nhóm gái làng chơi cố thoát khỏi sự kìm kẹp của một ông trùm khét tiếng – song bộ máy chính trị mục nát và quan hệ huyết thống khiến tự do trở thành mục tiêu gần như không thể.

Mở rộng
[X]
[X]