Nữ Trưởng Khoa (Phần 1) – The Chair (Season 1) ()


 

Tại một trường đại học lớn, người phụ nữ da màu đầu tiên trở thành chủ tịch cố gắng đáp ứng nhu cầu chóng mặt và kỳ vọng cao của một khoa tiếng Anh thất bại.

Mở rộng
[X]
[X]