Siêu Binh Lính 2 – Super Troopers 2 ()


 

Khi xảy ra tranh chấp biên giới giữa Hoa Kỳ và Canada, các Siêu binh lính được giao nhiệm vụ thiết lập một trạm Tuần tra Xa lộ trong khu vực tranh chấp.

Mở rộng
[X]
[X]