Totsukuni no shôjo ()


 

Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi xa xôi hẻo lánh, có hai vùng đất. Thế giới được chia thành vùng đất bên trong và vùng đất bên ngoài. Mọi người sợ hãi vùng đất bên ngoài. Nơi sinh sống của những sinh vật kỳ lạ, những kẻ mang lời nguyền. Một ngày nọ trên biên giới đến vùng đất nội địa có con người sinh sống, một người như vậy tìm thấy một cô gái trên đống xác chết bị bỏ rơi. Cô gái nói tên của mình là Shiva và thể hiện tình cảm với “người” đã tìm thấy cô, gọi anh ta là “Sư phụ”. Đây là một câu chuyện của hai người; một con người, một vô nhân đạo, người ở lại trong hoàng hôn mờ ảo ngăn cách giữa đêm và ngày.

Mở rộng
[X]
[X]