SAS: Báo Động Đỏ – SAS: Red Notice ()


 

Một đội quân nhỏ tội phạm được đào tạo bài bản do Laszlo Antonov lãnh đạo đã cướp tàu Eurostar sâu bên dưới eo biển Manche.

Mở rộng
[X]
[X]