Người Dọn Rác – Clean ()


 

Bị dày vò bởi quá khứ của mình, một người đàn ông dọn rác tên là Clean cố gắng tìm kiếm một cuộc sống cứu chuộc yên tĩnh. Nhưng, sớm thấy mình buộc phải hòa giải với bạo lực trong quá khứ của mình.

Mở rộng
[X]
[X]