Quyết Định Của Chúa – The God Committee ()


 

Một ủy ban ghép tạng có một giờ để quyết định xem ai trong số ba bệnh nhân xứng đáng được cứu sống. Bảy năm sau, các thành viên của ủy ban phải vật lộn với hậu quả của quyết định định mệnh đó.

Mở rộng
[X]
[X]