Sau khi được tuyển mộ bởi một nhóm trộm độc đáo, tên tội phạm nổi tiếng Richard Pace thấy mình bị cuốn vào một vụ trộm vàng phức tạp hứa hẹn sẽ có những tác động sâu rộng đến cuộc sống của anh và vô số người khác.

Mở rộng
[X]
[X]