Pachinko – Pachinko ()


 

Dựa trên cuốn sách bán chạy nhất của Thời báo New York, câu chuyện sâu sắc này ghi lại những hy vọng và ước mơ của một gia đình nhập cư Hàn Quốc qua bốn thế hệ khi họ rời quê hương trong một nhiệm vụ bất khuất để tồn tại và phát triển.

Mở rộng
[X]
[X]