Căng Buồm Ra Khơi Ngày Nổi Gió – Our Times ()


 

Với sự phát triển của thông tin vào đầu những năm 1990, hai anh chàng IT bắt đầu bí mật làm thẻ chữ Hán. Họ thu hút sự chú ý của giám đốc viện khoa học máy tính và trở thành một thế lực lớn trong ngành.

Mở rộng
[X]
[X]