Bươm Bướm Đen (Phần 1) – Black Butterflies (Season 1) ()


 

Thiếu cảm hứng viết cuốn sách thứ hai, một tiểu thuyết gia u ám đồng ý viết hồi ký cho một người hấp hối rồi nhanh chóng trở thành một phần trong quá khứ đẫm máu của người đó.

Mở rộng
[X]
[X]