Những Kẻ Tình Nghi – All the Old Knives ()


 

Hai đặc vụ CIA, đồng thời là người yêu cũ, đoàn tụ tại Carmel-by-the-Sea bình dị để kiểm tra lại một nhiệm vụ tám năm trước ở Vienna, nơi một điệp viên đồng nghiệp có thể đã bị xâm phạm.

Mở rộng
[X]
[X]