Chôn Cất – Burial ()


 

Một nhóm nhỏ lính Nga có nhiệm vụ đưa những hài cốt được phát hiện của Hitler về cho Stalin ở Moscow.

Mở rộng
[X]
[X]