Neymar: Sự Hỗn Loạn Hoàn Hảo (Phần 1) – Neymar: The Perfect Chaos (Season 1) ()


 

Được yêu mến trên toàn thế giới nhưng cũng là tiêu điểm chỉ trích, Neymar chia sẻ những thăng trầm trong cả đời tư và sự nghiệp bóng đá rực rỡ của anh.

Mở rộng
[X]
[X]