Dinda, người thoát khỏi sự khủng bố của Kuntilanak (ma cà rồng nữ), mà không có sự đồng ý của dì Donna, dự định gặp một người được cho là mẹ ruột của cô, Karmila.

Mở rộng
[X]
[X]