Câu Chuyện Chưa Kể Của C.S. Lewis – The Most Reluctant Convert: The Untold Story of C.S. Lewis ()


 

Trải dài thời thơ ấu cay đắng của C.S. Lewis, Thế chiến I và những tình bạn làm thay đổi cuộc đời của anh ấy tại Oxford, The Most Reluctant Convert miêu tả những sự kiện đã định hình cuộc sống ban đầu của Lewis và hành trình từ chủ nghĩa vô thần cứng rắn đến Cơ đốc giáo sung mãn.

Mở rộng
[X]
[X]