Ma Đinh 2 – Hellbound: Hellraiser II ()


 

Kirsty được đưa đến một viện sau sự kiện khủng khiếp của Ma Đinh (1987), nơi bác sĩ trưởng bị ám ảnh huyền bí hồi sinh Julia và giải phóng các Cenobites và thế giới ngầm ma quỷ của họ.

Mở rộng
[X]
[X]