Lin Ri Lang, vợ A Ling và con trai Xiao Chong đã có một cuộc sống nghèo khó nhưng hạnh phúc. Một ngày nọ, con trai của họ bị tai nạn và cần được điều trị khẩn cấp. Sau nhiều lần thất bại, Lin Ri Lang tuyệt vọng quyết định dốc toàn lực để cứu con trai mình và nảy ra một kế hoạch gây sốc.

Mở rộng
[X]
[X]