Lựa Chọn Của Thái Tử (Phần 2) – Young Royals (Season 2) ()


 

Hoàng tử Wilhelm thích nghi với cuộc sống tại trường nội trú mới danh tiếng của mình, Hillerska, nhưng việc làm theo trái tim của anh ấy chứng tỏ nhiều thách thức hơn dự đoán.

Mở rộng
[X]
[X]