Ký Ức Đánh Mất – Needle in a Timestack ()


 

Nick và Janine sống trong hạnh phúc hôn nhân cho đến khi chồng cũ của Janine phá vỡ thời gian để cố gắng chia rẽ họ. Khi ký ức của Nick biến mất, anh ấy phải quyết định những gì anh ấy sẵn sàng hy sinh để giữ lại – hoặc buông bỏ – mọi thứ anh ấy yêu thích.

Mở rộng
[X]
[X]