Không Gian Kết Nối – Moonshot ()


 

Bộ phim hài lãng mạn mang hơi hướng khoa học viễn tưởng, lấy bối cảnh tương lai nơi sao Hỏa được tạo hình và thuộc địa bởi loài người tốt nhất có thể cung cấp. Hai sinh viên đại học rất khác nhau kết hợp với nhau và lẻn lên tàu con thoi đến hành tinh đỏ để được hợp nhất với những người khác quan trọng của họ.

Mở rộng
[X]
[X]