Vụ kiện giữa Johnny Depp và Amber Heard – Hot Take: The Depp/Heard Trial ()


 

Mối quan hệ rắc rối của Depp và Heard, kịch tính hóa phiên tòa xét xử phỉ báng kéo dài hai tháng kết thúc, với việc bồi thẩm đoàn kết luận rằng Heard đã phỉ báng Depp bằng cách ám chỉ các cáo buộc bạo lực gia đình chống lại anh ta.

Mở rộng
[X]
[X]