Khoảng Cách Thế Hệ – The Space Between ()


 

Micky Adams, một nhạc sĩ rock lập dị, đã mất đi sự bám chặt vào thực tế trong khi hãng thu âm của anh ấy đang tìm cách loại bỏ anh ấy. Charlie Porter trẻ tuổi được giao nhiệm vụ du lịch đến ngôi nhà kỳ lạ của người nhạc sĩ và buộc Micky Adams rời khỏi hợp đồng của anh ta.

Mở rộng
[X]
[X]