Zed dự đoán sẽ nhận được học bổng thể thao trong khi Addison chuẩn bị cho cuộc thi cổ vũ quốc tế của Seabrook. Sau đó, đột nhiên, các sinh vật ngoài Trái đất xuất hiện xung quanh Seabrook, gây ra nhiều hơn là cạnh tranh thân thiện.

Mở rộng
[X]
[X]