Hưng Phấn (Đặc Biệt) – Euphoria Special ()


 

EUPHORIA SPECIAL : Các phần đặc biệt này tập trung vào những trận phê pha mới, cho đến khi gặp được Jules, cô bạn đầy bí ẩn đã đưa Rue vào một thế giới mới.

Mở rộng
[X]
[X]