Công Tử Khuynh Thành – Your Sensibility My Destiny ()


 

Một nữ anh hùng giang hồ kỳ quặc gặp một lãnh chúa đơn độc, người không có cảm xúc và không có giác quan. Thông qua một hỗn hợp, một định mệnh “ngọt ngào” bắt đầu khi anh ta tìm thấy người phụ nữ có khả năng làm cho anh ta cảm thấy.

Mở rộng
[X]
[X]